MS Solution s.r.o. je poradenská a konzultační společnost, která působí na poli životního prostředí a bezpečnosti práce již 10 let. Naše podnikatelská činnost je zaměřena na maximální kvalitu poskytovaných služeb a poradenství v oblastech:

Životní prostředí

Systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001
podpora ochrany životního prostředí - prevence znečišťování - soulad s legislativou - úspora nákladů - recyklace odpadů - konkurenční výhoda

Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí
nakládání s odpady a obaly, chemickými látkami a přípravky - ochrana ovzduší a přírody - hodnocení ekologické újmy - externí konzultace


Systémy řízeníPoradenská činnost

Bezpečnost práce

Ochrana zdraví zaměstnanců, požární bezpečnost a hygiena životního prostředí jsou dnes vysoce sledovanými oblastmi nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i jednotlivými společnostmi, které hledají nové dodavatele prací a služeb.

Bezpečnost práce

OHSAS 18001

Mezinárodní norma OHSAS 18001 zaměřená na specifikaci požadavků na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb.

 

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Implementovaný a nezávislou organizací certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001 je způsob, kterým organizace plánuje a řídí veškeré své procesy.

ISO 9001

ISO/TS 16949

Základem normy ISO/TS 16949 je řešení systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Mezi základní požadavky patří zabezpečení plnění specifických požadavků zákazníka, neustálé zlepšování kvality výroby, procesů a systému.

ISO/TS 16949

Nabízíme klientům odborné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany a kvalifikovanou podporu od našich zkušených konzultantů. Zajistíme soulad činnosti Vaší firmy s právními požadavky týkající se ochrany ŽP a BOZP a požadavky příslušných úřadů.

Vyhodnotíme ve spolupráci s našimi klienty možná rizika dopadu na životní prostředí, vyplývající z jejich aktivit a nalezneme optimální řešení dané situace. Máme stoprocentní úspěšnost při zavádění jednotlivých systémů řízení. Naši klienti po navázání spolupráce s námi neobdrželi sankce ani nebylo zahájeno správní řízení ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Outsourcing

Outsourcing vybraných procesů a činností je jeden z nejžhavějších trendů pro koncepční zvyšování efektivity práce v naprosté většině firem.

Pokračovat

Kvalifikace poradců/konzultantů

Naši konzultanti jsou se svými zkušenostmi a znalostmi připraveni pomoci Vaší společnosti při implementaci a zvyšování účinnosti systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001. Závěrečným krokem je certifikát potvrzující, že všechny prvky normy k vytvoření vyváženého systému řízení, byly ve společnosti splněny.

MS Solution s.r.o.

Najdeme pro Vás řešení

Manažerské nástroje

Metody pro zajištění a udržení pořádku (Housekeeping, 5S)

Moderní způsoby jak systematicky zajistit a udržet pořádek, čistotu a bezpečné pracovní prostředí. Tyto metody jsou velice vítány zákazníky a často jsou jedním ze základních požadavků v automobilovém průmyslu. Pokračovat ...

Audity dodavatelů

Audit druhou stranou (zákaznický auit) je důležitým nástrojem ověřování způsobilosti stávajícího nebo potenciálního dodavatele. Pomoci tohoto auditu má vaše společnost možnost si ověřit, zda procesy a činnosti vašich dodavatelů splňují veškeré požadavky, které na své dodavatele kladete. Pokračovat ...

MSA a základní statistické metody

Konzultace, realizace a školení analytických metod řešení problémů (reklamací). Pokračovat ...

Analytické metody řešení problémů (8D, 5Why, Ichikawa, Pareto)

Konzultace, realizace a školení řešení problémů pomocí metod 8D, 5WHY, Ichikawa, Pareto. Pokračovat ...

Analýza možností vzniku vad a jejich následků - FMEA

FMEA (Failure Mode and Efect Analysis - analýza možných vad a jejich důsledků) výrobních procesů je metoda založená na stanovení míry rizika vzniku, následku a současné úrovně kontroly vad při výrobních operacích. Pokračovat ...

IMDS

Jedná se o společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, VW, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Pokračovat ...