Zajišťujeme poradenskou činnost v oboru ochrany životního prostředí, v oblasti ochrany přírody a krajiny. Klademe důraz zejména na prevenci negativních dopadů společností na životní prostředí i na předcházení možných problémů za strany orgánů státní správy a samosprávy.

Nabízíme pomoc při plnění legislativních požadavků, týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Garance

Pokud naše společnost zajišťuje komplexně ve Vaší společnosti oblast ochrany přírody, přebíráme odpovědnost za případné sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.