Integrovaná prevence průmyslového znečištění

  • Analýza provozovaných technologií a technologických postupů ve vztahu k prevenci průmyslového znečištění.
  • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast integrované prevence průmyslového znečištění.
  • Vypracování žádosti o udělení Integrovaného povolení.
  • Školení pracovníků klienta z problematiky integrované prevence průmyslového znečištění.
  • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.