Audit druhou stranou (zákaznický audit) je důležitým nástrojem ověřování způsobilosti stávajícího nebo potenciálního dodavatele. Pomoci tohoto auditu má vaše společnost možnost si ověřit, zda procesy a činnosti vašich dodavatelů splňují veškeré požadavky, které na své dodavatele kladete. Audit dodavatelů hraje důležitou roli jako nástroj dalšího rozvoje vašich dodavatelů.

Výhody spolupráce s externím konzultantem

  • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
  • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
  • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.