Základem normy ISO/TS 16949 je řešení systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Mezi základní požadavky patří zabezpečení plnění specifických požadavků zákazníka, neustálé zlepšování kvality výroby, procesů a systému.

Proč mít implementovány požadavky systému řízení kvality dle ISO/TS 16949?

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu dle ISO/TS 16949 je určen organizacím, které se chtějí stát, nebo jsou dodavatelem v automobilovém průmyslu.

Systém řízení kvality dle ISO/TS 16949 může:

 • zajistit poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům
 • možnost získání nových zákazníků
 • jednotný přístup k systému managementu jakosti (vyloučení několikanásobných certifikačních auditů - ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000),
 • preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci
 • identifikaci, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci
 • uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace
 • vyšší kvalitu poskytovaných služeb a produktů
 • garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení organizace ve vztahu k normě ISO 9001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci systému managementu jakosti
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb Vaší organizace
 • Školení managementu a dalších pracovníků Vaší společnosti
 • Tvorba a konzultace IMDS záznamů výrobků
 • Řešení specifických požadavků odběratelů výrobků
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikační společnosti
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Provádění zákaznických auditů za účelem ověřit schopnost kontinuity a přesnost dodávek kvalitních produktů
 • Vedení týmu tvorby procesní FMEA, tvorba FMEA pro zákazníka
 • Tvorba a korekce kontrolních plánů a technické dokumentace
 • Zvyšování výkonnosti systému
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Hodnocení dodavatelů společnosti
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Integrace systému řízení ISO/TS 16949 se systémy řízení ISO 14001, OHSAS 18001

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém řízení jakosti dle ISO/TS 16949 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.