Naše společnost organizuje kurzy a školení na míru dle požadavků našich klientů. Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v jednotlivých oblastech, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti.

Nabízíme školení v těchto oblastech:

 • Systém řízení jakosti dle ISO 9001
 • Systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001
 • Systém řízení ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 • Systém řízení jakosti dle ISO/TS 16949
 • Ochrana životního prostředí - nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami, ochrana vod, ochrana ovzduší, havarijní připravenost
 • Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce
 • IMDS
 • Analytické metody řešení problémů (8D, 5Why, Ichikawa, Pareto )
 • Metody pro zajištění a udržení pořádku (Housekeeping, 5S)
 • MSA a základní statistické metody
 • Analytické metody řešení problémů
 • Analýza možností vzniku vad a jejich následků - FMEA
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.