Moderní způsoby jak systematicky zajistit a udržet pořádek, čistotu a bezpečné pracovní prostředí. Tyto metody jsou velice vítány zákazníky a často jsou jedním ze základních požadavků v automobilovém průmyslu.

Co je to 5S?

Metody pro zajištění a udržení pořádkuCílem metody 5S je udržovat na pracovišti pouze to, co je tam potřebné a na místech, která jsou na to určená. Jde tedy hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště. Tato metoda je základním elementem každého systému, který chceme vybudovat štíhlý.

Metoda 5S přináší tyto výhody:

eliminace a redukce plýtvání na pracovišti, čisté a organizované pracoviště, udržování pořádku jsou odhalovány abnormality procesu, odstraněním zbytečných předmětů jsou eliminovány překážky v procesu a zbytečné hledání pomůcek, přispívá k lepší podnikové kultuře, odstraňuje apatii zaměstnanců k nepořádku, ztrátám a abnormalitám

Metoda 5S se skládá z těchto jednotlivých S:

1S - SEIRI (roztřídit) pomůže najít správnou cestu ke klasifikaci všech věcí, které se na pracovišti objevují. Provozy i psací stoly bývají plné věcí, které buď už nikdy nepoužijeme, nebo budou potřeba až v daleké budoucnosti. Odstranění zvýší pružnost a využitelnost míst a pracovišť.

2S - SEITON (srovnat) znamená mít po ruce všechny věci, které po kroku prvním z metody 5S na pracovišti zůstanou. Nejde pouze o místo, ale i o maximální počet položek. Tak, jak máte vše po ruce v kuchyni (nebo vaše drahé polovičky), tak by to mělo vypadat i na pracovištích, na chodbách, na stěnách, ve skladech, výrobě i na podlaze.

3S - SEISO (vyčistit) Vám pomůže vyčistit pracoviště. Díky nepořádku, usazenému prachu, špinavým oknům, dveřím, strojům a nářadí nám vzniká spoustu rizikových míst a následně vícenákladů, protože nejsme schopni odhalit možnou poruchu včas.

4S - SEIKETSU (systematizovat) je čtvrtým krokem z metody 5S, který naznačuje osobní čistotu, vhodnost oděvu, ale také pokračování v neustálé práci na předchozích SEIRI, SEITON a SEISO.

5S - SHITSUKE (standardizovat) znamená sebedisciplínu. Management by měl zavést standardy pro metodu 5S a zajistit, aby je zaměstnanci dodržovali. Je důležité také nastavit způsob hodnocení dosažených výsledků.

Naše společnost nabízí poradenskou a konzultační činnost v implementaci metody 5S.

Výhody spolupráce s externím konzultantem

  • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
  • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).

Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.