Jedná se o společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, VW, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

IMDS je elektronický systém založený na internetových technologiích s centrální databází spravovanou firmou EDS. Systém usnadňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými dodavateli a umožňuje popsat přesné složení jednotlivých použitých materiálů.

Takto je umožněno automobilovým výrobcům a dodavatelům jednotlivých součástí standardizovat své procesy.

Cílem IMDS je zajistit znalost kompletního materiálového toku během výroby každého automobilu, a to z důvodu recyklace a ochrany životního prostředí.

Pro koho je IMDS určený?

Pro všechny dodavatele automobilového průmyslu

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Zadávání dat do IMDS systému
 • Školení zaměstnanců IMDS
 • Kontrola dat od dodavatelů materiálů dle platných norem
 • Komunikace s dodavateli materiálů v případě neshod
 • Pravidelný reporting stavu IMDS dat
 • Registrace výrobků do IMDS 
 • Tvorba IMDS a jejich předložení zákazníkovi
 • Správa datových listů v IMDS

Výhody spolupráce s externím konzultantem

 • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
 • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši ( u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
 • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.