ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Implementovaný a nezávislou organizací certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001 je způsob, kterým organizace plánuje a řídí veškeré své procesy. Systém řízení jakosti dle ISO 9001 je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

Proč mít implementovány požadavky systému řízení jakosti dle ISO 9001

Systém řízení jakosti dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání, například výrobní, obchodní, servisní společnosti, ale i instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení. Systém managementu kvality dle ISO 9001 je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

Implementace systému řízení jakosti dle ISO 9001 vám pomůže:

 • zvýšit spokojenost zákazníka
 • dosáhnout shody a zlepšení vnitřních procesů
 • minimalizovat riziko, že se nenaplní očekávání zákazníka
 • získat konkurenční výhodu před společnostmi, které tento systém řízení nemají

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení (audit) organizace ve vztahu k požadavkům normy ISO 9001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci požadavků systému managementu jakosti 
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb vaší organizace a požadavků normy ISO 9001
 • Školení managementu a dalších pracovníků vaší společnosti
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikační společnosti
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Provádění zákaznických auditů za účelem ověřit schopnost kontinuity a přesnost dodávek kvalitních produktů
 • Vedení týmu tvorby procesní FMEA, tvorba FMEA pro zákazníka
 • Tvorba a korekce kontrolních plánů a technické dokumentace
 • Zvyšování výkonnosti systému řízení jakosti
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Hodnocení dodavatelů společnosti
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Integrace systému řízení ISO 9001 se systémy řízení ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém ISO 9001 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.