Outsourcing vybraných procesů a činností je jeden z nejžhavějších trendů pro koncepční zvyšování efektivity práce v naprosté většině firem. Vaše rozhodnutí o outsourcing vybraných procesů a činností, vám umožní zaměřit se především na své strategicky nejdůležitější cíle v rámci výrobního procesu posilující konkurenceschopnost a současně snižovat vlastní náklady.

Zaměřte se na vaše hlavní činnosti a procesy, formou outsourcingu převeďte odpovědnost, kompetence a operativní rozhodování za takové činnosti na naše konzultanty.

Zabezpečujeme outsourcing těchto činnosti:

 • Implementace požadavků řízení jakosti dle ISO 9001
 • Implementace požadavků ochrany životního prostředí dle ISO 14001
 • Implementace požadavků řízení systému ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 • Implementace požadavků řízení jakosti dle ISO/TS 16949
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti řízení jakosti ISO 9001 
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce
 • Audity dodavatelů
 • IMDS - International Material Data System
 • Manažerské systémy
  • Analytické metody řešení problémů (8D, 5Why, Ichikawa, Pareto)
  • Metody pro zajištění a udržení pořádku (Housekeeping, 5S)
  • MSA a základní statistické metody
  • Analytické metody řešení problémů
  • Analýza možností vzniku vad a jejich následků - FMEA
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.