Co je to FMEA?

FMEA (Failure Mode and Efect Analysis - analýza možných vad a jejich důsledků) výrobních procesů je metoda založená na stanovení míry rizika vzniku, následku a současné úrovně kontroly vad při výrobních operacích. FMEA určí, které výrobní operace jsou rizikové z pohledu vzniku závažných vad. FMEA poskytne informace, které využijete pro stanovení efektivní kontrolní činnosti. Nekontrolujte zbytečně, kontrolujte efektivně.

Cíle FMEA

 • zvyšování funkční jistoty a spolehlivosti výrobků
 • minimalizace rizik záruky na výrobky
 • redukce záručních nákladů
 • bezporuchové sériové rozběhy
 • lepší termínová věrnost
 • hospodárnější výroba
 • lepší kvalita poskytovaných služeb
 • lepší interní a externí komunikace

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

Vedení FMEA týmu, analýza a hodnocení současného stavu, návrh opatření, hodnocení stavu po realizaci opatření.

Výhody spolupráce s externím konzultantem

 • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
 • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
 • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.