Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

  • Provedení analýzy druhů a množství používaných a skladovaných nebezpečných chemických látek a přípravků.
  • Protokolární zaznamenání množství a identifikace používaných nebezpečných látek a přípravků.
  • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
  • Zařazení jednotlivých objektů do skupiny A nebo B.
  • Vypracování Podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a vnitřního/vnějšího havarijního plánu.
  • Vypracování Vnitřního havarijního plánu a Vnějšího havarijního plánu.
  • Vypracování Bezpečnostní zprávy.
  • Řešení havarijních situací způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
  • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s chemickými látkami a přípravky.
  • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.