• Výkon odborně způsobilé osoby pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Vypracování pokynů pro nakládání s jednotlivými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 • Evidence používaných chemických látek a přípravků.
 • Evidence dovážených chemických látek a přípravků.
 • Klasifikace používaných chemických látek a přípravků.
 • Registrace chemických látek a přípravků.
 • Vypracování Bezpečnostních listů používaných chemických látek a přípravků.
 • Překlad Bezpečnostních listů z anglického a německého jazyka.
 • Řešení havarijních situací v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.