Ochrana životního prostředí je dnes vysoce sledovanou oblastí nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i jednotlivými společnostmi, které hledají nové dodavatele prací a služeb.

Oblast životního prostředí je v současné době natolik složitá a svázaná legislativními požadavky, že řada společností volí pro zajištění této oblasti služeb profesionálních konzultačních společností.

Cílem naší společnosti je plnění veškerých legislativních požadavků v oblasti životního prostředí ve vaší společnosti. Nedodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí bohužel znamená vysoké sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy, riziko ekologických havárií a neúměrného dopadu vašich procesů a činností vaší společnosti na životní prostředí.

Poradenská činnost v oblasti životního prostředí zahrnuje:

Výhody spolupráce s externím konzultantem

  • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
  • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
  • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve vaší společnosti systém ochrany životního prostředí a pokud bude ze strany orgánů státní správy a samosprávy uložena sankce za nedodržování zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí, tuto sankci naše společnost uhradí.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.