Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.


Povinnost se týká ohlašovacích povinností:

  • Odběr podzemní vody – formulář F_VOD_ODBER_PODZ
  • Odběr povrchové vody – formulář F_VOD_ODBER_POVR
  • Vypouštěné vody – formulář F_VOD_VYPOUSTENI
  • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody – formulář F_VOD_AKU

Uvedené ohlašovací povinnosti se za rok 2014 zasílají příslušnému správci povodí pouze prostřednictvím systému ISPOP.