Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.


V případě, že zpracováváte zjednodušené hlášení souhrnné provozní evidence, na první straně formuláře F_OVZ_SPE zaškrtněte políčko volby „zjednodušené hlášení". Tímto dojde ke změně formuláře a odstranění veškerých listů hlášení, které se nevyplňují.

Toto zjednodušené hlášení nelze použít, pokud výše uvedené zdroje jsou provozovány v kombinaci s jinými zdroji znečištění ovzduší. Pokud je provozováno více kategorií zdrojů znečišťování ovzduší, je nutné zpracovat tak zvané úplné hlášení souhrnné provozní evidence dle formuláře F_OVZ_SPE v systému ISPOP.