Ve sbírce předpisů byla vydána prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb "Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci".


Tato vyhláška stanovuje vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, náležitosti základní zprávy, náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Platnost vyhlášky je od 1. srpna 2013.

V příloze č. 1 je stanoven vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

V příloze č. 2 jsou stanoveny náležitosti základní zprávy.

V příloze č. 3 jsou stanoveny náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.

V příloze č. 4 je stanoven vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.