U našich klientů se často setkáváme s problémem ohledně lékařských prohlídek u zaměstnanců závodním lékařem a poradenské činnosti závodního lékaře na pracovišti.


Smluvě se závodním lékařem je nutné věnovat zvýšenou péči, aby zahrnovala veškeré zákonné požadavky a aby jasně deklarovala, co vše bude závodní lékař pro zaměstnavatele vykonávat.

Pracovní lékař musí na základě Vyhlášky č.79/2013 Sb. - vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče, příloha č. 1. provádět kontrolu zaměstnanců v níže délce na základě druhu prohlídky:

Druh pracovnělékařské prohlídky

Náročnost práce 

Minimální čas potřebný k zajištění pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce

Vstupní 

Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie). 

40 min. 

 

Vysoká práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. 

60 min. 

Periodická 

Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie). 

30 min. 
 

Vysoká práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.

40 min. 

Mimořádná 

Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie). 

30 min. 

 

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy). 

30 min. 

 

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy, jde-li o prohlídku podle práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3 se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.
§ 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3).

40 min. 

Výstupní 

Střední (práce zařazená do druhé kategorie). 

30 min. 

 

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. 

40 min. 

Uvedená doba neznamená přímé fyzické vyšetření zaměstnaců, ale zahrnuje dobu k nutné administrativní činnosti (zpracování posudku), záznam do lékařské karty.

Poradenskou činnost závodního lékaře přímo na pracovišti je nutné provádět dle Vyhlášky č.79/2013 Sb. příloha č. 1. v těchto intervalech:

Činnost

Náročnost práce 

Minimální čas potřebný najedno pracovní místo za rok pro poradenství
a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení
 

Poradenství
a dohled 

Nízká (práce zařazená do kategorie první). 

10 min. 

Poradenství
a dohled 

Střední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy 3). 

20 min. 

Poradenství
a dohled 

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté). 

40 min. 

Tzn. pokud společnost zaměstnává např. 10 zaměstnanců v kategorii č. 1, délka poradenské činnosti závodního lékaře musí trvat 100 minut na pracovišti. V případě 10 zaměstnanců kategorie č. 2 v délce 200 minut, v případě 10 zaměstnanců kategorie 3 v délce 400 minut. Není možné, sčítat délku poradenské činnosti u všech kategorií dohromady.