« zpět

Metody pro zajištění a udržení pořádku (Housekeeping, 5S)

Moderní způsoby jak systematicky zajistit a udržet pořádek, čistotu a bezpečné pracovní prostředí. Tyto metody jsou velice vítány zákazníky a často jsou jedním ze základních požadavků v automobilovém průmyslu.

Co je to 5S?

Metody pro zajištění a udržení pořádkuCílem metody 5S je udržovat na pracovišti pouze to, co je tam potřebné a na místech, která jsou na to určená. Jde tedy hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště. Tato metoda je základním elementem každého systému, který chceme vybudovat štíhlý.

Metoda 5S přináší tyto výhody:

eliminace a redukce plýtvání na pracovišti, čisté a organizované pracoviště, udržování pořádku jsou odhalovány abnormality procesu, odstraněním zbytečných předmětů jsou eliminovány překážky v procesu a zbytečné hledání pomůcek, přispívá k lepší podnikové kultuře, odstraňuje apatii zaměstnanců k nepořádku, ztrátám a abnormalitám

Metoda 5S se skládá z těchto jednotlivých S:

1S - SEIRI (roztřídit) pomůže najít správnou cestu ke klasifikaci všech věcí, které se na pracovišti objevují. Provozy i psací stoly bývají plné věcí, které buď už nikdy nepoužijeme, nebo budou potřeba až v daleké budoucnosti. Odstranění zvýší pružnost a využitelnost míst a pracovišť.

2S - SEITON (srovnat) znamená mít po ruce všechny věci, které po kroku prvním z metody 5S na pracovišti zůstanou. Nejde pouze o místo, ale i o maximální počet položek. Tak, jak máte vše po ruce v kuchyni (nebo vaše drahé polovičky), tak by to mělo vypadat i na pracovištích, na chodbách, na stěnách, ve skladech, výrobě i na podlaze.

3S - SEISO (vyčistit) Vám pomůže vyčistit pracoviště. Díky nepořádku, usazenému prachu, špinavým oknům, dveřím, strojům a nářadí nám vzniká spoustu rizikových míst a následně vícenákladů, protože nejsme schopni odhalit možnou poruchu včas.

4S - SEIKETSU (systematizovat) je čtvrtým krokem z metody 5S, který naznačuje osobní čistotu, vhodnost oděvu, ale také pokračování v neustálé práci na předchozích SEIRI, SEITON a SEISO.

5S - SHITSUKE (standardizovat) znamená sebedisciplínu. Management by měl zavést standardy pro metodu 5S a zajistit, aby je zaměstnanci dodržovali. Je důležité také nastavit způsob hodnocení dosažených výsledků.

Naše společnost nabízí poradenskou a konzultační činnost v implementaci metody 5S.

Výhody spolupráce s externím konzultantem

  • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
  • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).

Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.

« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »