Systém řízení kvality dle ISO/TS 16949

Základem normy ISO/TS 16949 je řešení systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Mezi základní požadavky patří zabezpečení plnění specifických požadavků zákazníka, neustálé zlepšování kvality výroby, procesů a systému.

Proč mít implementovány požadavky systému řízení kvality dle ISO/TS 16949?

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu dle ISO/TS 16949 je určen organizacím, které se chtějí stát, nebo jsou dodavatelem v automobilovém průmyslu.

Systém řízení kvality dle ISO/TS 16949 může:

 • zajistit poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům
 • možnost získání nových zákazníků
 • jednotný přístup k systému managementu jakosti (vyloučení několikanásobných certifikačních auditů (ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000),
 • preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci
 • identifikaci, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci
 • uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace
 • vyšší kvalitu poskytovaných služeb a produktů
 • garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení organizace ve vztahu k normě ISO 9001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci systému managementu jakosti
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb Vaší organizace
 • Školení managementu a dalších pracovníků Vaší společnosti
 • Tvorba a konzultace IMDS záznamů výrobků
 • Řešení specifických požadavků odběratelů výrobků
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikační společnosti
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Provádění zákaznických auditů za účelem ověřit schopnost kontinuity a přesnost dodávek kvalitních produktů
 • Vedení týmu tvorby procesní FMEA, tvorba FMEA pro zákazníka
 • Tvorba a korekce kontrolních plánů a technické dokumentace
 • Zvyšování výkonnosti systému
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Hodnocení dodavatelů společnosti
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Integrace systému řízení ISO/TS 16949 se systémy řízení ISO 14001, OHSAS 18001

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém řízení jakosti dle ISO/TS 16949 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »