Systém řízení jakosti dle ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Implementovaný a nezávislou organizací certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001 je způsob, kterým organizace plánuje a řídí veškeré své procesy. Systém řízení jakosti dle ISO 9001 je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

Proč mít implementovány požadavky systému řízení jakosti dle ISO 9001

Systém řízení jakosti dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání, například výrobní, obchodní, servisní společnosti, ale i instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení. Systém managementu kvality dle ISO 9001 je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

Implementace systému řízení jakosti dle ISO 9001 vám pomůže:

 • zvýšit spokojenost zákazníka
 • dosáhnout shody a zlepšení vnitřních procesů
 • minimalizovat riziko, že se nenaplní očekávání zákazníka
 • získat konkurenční výhodu před společnostmi, které tento systém řízení nemají

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení (audit) organizace ve vztahu k požadavkům normy ISO 9001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci požadavků systému managementu jakosti 
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb vaší organizace a požadavků normy ISO 9001
 • Školení managementu a dalších pracovníků vaší společnosti
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikační společnosti
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Provádění zákaznických auditů za účelem ověřit schopnost kontinuity a přesnost dodávek kvalitních produktů
 • Vedení týmu tvorby procesní FMEA, tvorba FMEA pro zákazníka
 • Tvorba a korekce kontrolních plánů a technické dokumentace
 • Zvyšování výkonnosti systému řízení jakosti
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Hodnocení dodavatelů společnosti
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Integrace systému řízení ISO 9001 se systémy řízení ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém ISO 9001 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »